Johtamiskompetenssit

TRANSEARCH Orxestra© Method auttaa arvioimaan tehtäväkohtaisia johtamiskompetensseja. Menetelmään kuuluu 60 rooliin sidottua johtamiskompetenssikorttia, jotka on jaettu neljään osa-alueeseen:
•    Visio ja strategia
•    Toimeenpano
•    Tunteet
•    Inspiraatio

Asiakas tunnistaa kahdeksan tärkeintä johtamiskompetenssia, jotka ovat kriittisimmät tehtävässä menestymisen kannalta. Näiden avulla määritellään konkreettiset tavoitteet, ja potentiaalisia kandidaatteja arvioidaan suhteessa niihin.

Kandidaatit tekevät itsearvioinnin suhteessa valittuihin kahdeksaan johtamiskompetenssiin ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Itsearviointi sitouttaa kandidaatit tiiviimmin prosessiin sekä rationaalisella että tunnetasolla. 


 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae