Leadership Services

Johtoryhmien ja hallitusten arviointi ja kehitys
Teemme arviointia yhtiöiden johtoryhmien ja hallitusten henkilöresursseista ja niiden kehittämistarpeista yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä- tai hallitustyön kehittäminen on käytännönläheistä ja tähtää siihen, että johtoryhmä/hallitus itse oivaltaa kehittymistarpeensa.

Teemme arviointia henkilöresursseista yhdessä asiakkaan kanssa myös muutostilanteissa kuten esimerkiksi uuden yhtiön haltuunotossa. Arviointeja voidaan tehdä sekä ryhmille että yksittäisille henkilöille.

Succession Planning
Autamme asiakasta tunnistamaan henkilöstönsä potentiaaliset lahjakkuudet ja valmentamaan heitä ottamaan vastaan haastavampia tehtäviä tulevaisuudessa.

Henkilöstötutkimus
Menetelmämme poikkeaa perinteisestä henkilöstötutkimuksesta. Räätälöimme asiakkaan kanssa kysymyslomakkeen henkilöstöä varten ja sen lisäksi haastattelemme halutun määrän vastaajia. Näin asiakas saa olennaisesti syvällisempää tietoa kehitystyönsä pohjaksi.

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae