TRANSEARCH Orxestra© Method

Vi använder vår unika TRANSEARCH Orxestra©-metod, som väsentligt främjar identifieringen av den lämpligaste personen för våra kunders behov. Metoden är ingående, lätt att upprepa och tar sig under ytan. Den skapar ett gemensamt språk mellan kunden, rekryteringsföretaget och kandidaten.

TRANSEARCH Orxestra©-metoden är ett unikt verktyg för att bedöma en kandidats lämplighet. Verktyget hjälper till att mäta bl.a. ledarskapets lämplighet, rollbundna kompetenser samt kulturell lämplighet. I bilden nedan finns mer information om lämplighetsområden som bedöms med metoden.

I metoden ingår också arbetsboken Without Breaking Stride, som är ett konkret hjälpmedel för att säkerställa att kandidaten smidigt ska anpassa sig till såväl arbetsuppgiften, teamet som organisationen. Vi ger arbetsboken Without Breaking Stride till den anställda personen, den rekryterande chefen samt till den HR-ansvariga som har arbetat tillsammans med oss i uppdraget i fråga.

TRANSEARCH Orxestra© Method har skapats tillsammans med affärsledningskonsulten och författaren John O. Burdett. TRANSEARCH är det enda direktrekryteringsföretaget i världen som använder metoden. Metoden ersätter inget skede som tidigare använts vid direktrekryteringsprocessen, utan ger ett effektivt tilläggsverktyg för konsekvent bedömning av kandidater för att säkerställa lämpligheten.


 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae