Leadership Competences

TRANSEARCH Orxestra© Method hjälper till att bedöma uppgiftsspecifika ledarskapskompetenser. Metoden omfattar 60 kort för ledarskapskompetens, vilka är bundna till roller och indelade i fyra delområden:
• Vision och strategi
• Verkställande
• Känslor
• Inspiration

Kunden identifierar de åtta viktigaste ledarskapskompetenserna som är kritiska för att uppnå framgång i uppgiften. Med hjälp av dessa fastställs konkreta mål, och de potentiella kandidaterna bedöms i relation till dessa.

Kandidaterna utför en självutvärdering i förhållande till de åtta valda ledarskapskompetenserna och målen i anslutning till dessa. Självutvärderingen engagerar kandidaterna i processen både på en rationell och på en emotionell nivå.


 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae