Chefsrekrytering

TRANSEARCH Finland söker upp lämpliga personer för lednings- och expertuppgifter i företag. Varje uppdrag är unikt. Vi formar våra tjänster så att de alltid lämpar sig för kundens behov. Våra konsulter studerar grundligt kundens nuläge och behov. Vi använder en flerstegsmetod i sökprocessen för att kartlägga marknaden samt hitta de lämpligaste kandidaterna.

Vi använder oss av metoden TRANSEARCH Orxestra© Method som hjälper till att mäta bl.a. de kompetenser som behövs för ledarskap samt personens kulturella lämplighet.

Som en separat extratjänst erbjuder vi coaching under en period på ett halvt år för den valda kandidaten då han eller hon börjar arbeta i det nya företaget.

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae