Chefsrekrytering

TRANSEARCH Finland söker upp lämpliga personer för lednings- och expertuppgifter i företag. Varje uppdrag är unikt. Vi formar våra tjänster så att de alltid lämpar sig för kundens behov. Våra konsulter studerar grundligt kundens nuläge och behov. Vi använder en flerstegsmetod i sökprocessen för att kartlägga marknaden samt hitta de lämpligaste kandidaterna.

Vi använder oss av metoden TRANSEARCH Orxestra© Method som hjälper till att mäta bl.a. de kompetenser som behövs för ledarskap samt personens kulturella lämplighet.

 

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae