Coaching

Coaching är en individuell utvecklingsform där coachen och den coachade träffas regelbundet. Målet är att den coachade ska lära sig utveckla och leda både sig själv och sitt arbete allt bättre med hjälp av reflektion och medvetenhet. Vid coaching utvecklas och stärks ledarskapsfärdigheter och särskilt ledning och hantering av förändring samt färdigheter för samarbete och bildande av nätverk.

Coachen hjälper den coachade att använda sina resurser så att personen ska uppnå de mål som han eller hon ställt upp. I ställer för att undervisa hjälper coachen den coachade att lära sig.

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae