Styrelse

TRANSEARCH Finland söker upp lämpliga personer som styrelsemedlemmar. Våra konsulter studerar grundligt kundens nuläge samt strategi och reflekterar dessa mot styrelsens sammansättning. Utifrån detta kartläggs de områden i vilka företagets styrelse behöver stärkas.

 

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae