Interim Management

Med hjälp av tjänsten Interim Management kan ett företag i förändring snabbt rekrytera specialkompetens för en fastställd tidsperiod för ett fastställt behov.

TRANSEARCH Interim Executives förmedlar en chef som lämpar sig för kundens behov. Kundens avtalspartner i projekt är TRANSEARCH Interim Executives, som ingår ett uppdragsavtal med chefens eget företag.

Uppdragstiden är i allmänhet mellan 3 och 18 månader.

 

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae