Leadership Services

Utvärdering och utveckling av ledningsgrupper och styrelser
Vi genomför utvärderingar av personresurserna och utvecklingsbehoven i ledningsgrupper och styrelser i företag för att uppnå företagets mål. Utvecklingen av arbetet i ledningsgrupper och styrelser är praktiknära och siktar mot att ledningsgruppen eller styrelsen själv inser sina utvecklingsbehov.

Vi utvärderar personresurserna tillsammans med kunden även i förändringssituationer, till exempel vid övertagandet av ett nytt företag. Utvärderingar kan genomföras för både grupper och enskilda personer.

Succession Planning
Vi hjälper våra kunder att identifiera potentiella begåvningar hos sina medarbetare och coacha dessa att ta emot mer krävande uppgifter i framtiden.

Personalundersökning
Vår metod avviker från traditionella personalundersökningar. Vi skräddarsyr en enkätblankett för medarbetarna tillsammans med kunden. Därutöver intervjuar vi ett önskat antal svarande. På detta sätt får kunden betydligt mer ingående information som grund för utvecklingsarbetet.

 

International Offices

International Offices

aueeaasae

aueeaasae